Η ατομική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΜΑ ΤΙΤΙΚΑ TOY ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», η οποία εδρεύει στον Πειραιά Αττικής επί της οδού Σωτήρος 24 (ΤΚ 18535) με ΑΦΜ 078905833 (εφεξής η Εταιρεία) λαμβάνει κάθε μέτρο δυνατό προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιγράφει πως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας βάσει των προβλέψεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Οδηγία 95/46/EK ως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη δια του Ν. υπ’ αριθμ. 4624/2019) (εφεξής και χάριν συντομίας ΓΚΠΔΠΧ).
Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες περί του τρόπου και λόγου δια των οποίων συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και περί του τρόπου επικοινωνίας μαζί μας και με τις εποπτεύουσες αρχές σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο.
Η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και είναι υπεύθυνη για συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζουμε τον ΓΚΠΔΠΧ, ο οποίος ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου) και είμαστε υπεύθυνοι ως «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας» για τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με τους σκοπούς του ως άνω νόμου.
ΤΙ ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Ως προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες νοούνται όλες οι πληροφορίες κάθε ατόμου μέσω των οποίων είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές πληροφορίες εκ των οποίων η ταυτότητα του προσώπου έχει αφαιρεθεί (ανώνυμες πληροφορίες)
Στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας σας, πληροφορίες από την συσκευή σας ή την χρήση της ιστοσελίδας μας) προκειμένου να:
• Ανταποκριθούμε σε αιτήματα που έχετε υποβάλει προς εμάς
• Επεξεργαστούμε και εκτελέσουμε παραγγελίες σας
• Ανταποκριθούμε και επιλύσουμε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε από υπηρεσίες που σας παρέχουμε
• Βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας
Σας παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγή των προσωπικών δεδομένα σας, τα οποία κατέχουμε προκειμένου αυτά να είναι πάντοτε ακριβή και επικαιροποιημένα.
Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για την συλλογή από εσάς των δεδομένων που σας αφορούν και συγκεκριμένα:
1. Κατά την απευθείας (άμεση) επικοινωνία μαζί σας: Μπορεί να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα σας κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, email ή με κάποιον άλλο τρόπο. Σε αυτά περιλαμβάνοντα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε ενδεικτικά όταν:
• Επιθυμείτε να λάβετε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουμε
• Δημιουργείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας
• Εγγράφεστε για την λήψη ενημερωτικών email
• Έρχεστε σε οποιουδήποτε τύπου επικοινωνία μαζί μας
2. Μέσω αυτοματοποιημένων τεχνολογικών συστημάτων: Κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα τεχνικά δεδομένα για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε, τις κινήσεις σας και την εν γένει συμπεριφορά σας ως χρήστη της ιστοσελίδας μας. Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα με την χρήση cookies, καταγραφών του server μας και άλλων παρόμοιων τεχνολογικών μέσων. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας πατώντας εδώ.
3. Μέσω τρίτων ή μέσω δημοσίων πηγών συλλογής προσωπικών δεδομένων: Λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν από διάφορους τρίτους παρόχους π.χ. δίκτυα συλλογής δεδομένων απόδοσης (analytics networks).
Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές:
Συλλέγουμε cookies στην ιστοσελίδα μας για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την λειτουργία αυτής. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας πατώντας εδώ
Περαιτέρω συλλέγουμε πληροφορίες προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την απόδοση της ιστοσελίδας μας και τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τις διάφορες σελίδες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας: Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες εδώ
Μέσω της χρήσης Google analytics αποθηκεύουμε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίον οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, πως χρησιμοποιούν το παρεχόμενο από εμάς περιεχόμενο, δημογραφικά στοιχεία των χρηστών και στοιχεία για τον χρόνο που παραμένουν στην ιστοσελίδα μας.
Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω ειδικής προέκτασης που έχει ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα μας και δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα.
Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ελέγξει τους παρόχους αυτών των στοιχείων και εν γένει κάθε τρίτο και δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική προστασίας που εφαρμόζουν.
Μπορείτε να επιλέξετε να μην συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες από εσάς με την εισαγωγή σχετική προέκτασης στον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται και μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου αυτού.
Πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν:
Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο στις περιπτώσεις που μας επιτρέπεται από τον νόμο και μόνο για νόμιμη χρήση στις κάτωθι περιπτώσεις:
• Για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή αιτήματά σας
• Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα και δικαιώματά σας.
• Προς συμμόρφωση στις υποχρεώσεις μας εκ του νόμου
Δεν θα μοιραστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με κανέναν τρίτο. Στην περίπτωση που είναι εκ του νόμου αναγκαίο να προβούμε σε κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών θα κοινοποιήσουμε μόνο τις απολύτως αναγκαίες προσωπικές πληροφορίες σας.

Γενικώς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε την συγκατάθεσή σας για την χρήση συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν προκειμένου να εκπληρώσουμε τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας. Σε περίπτωση που είναι εκ του νόμου υποχρεωτική η λήψη της συγκατάθεσής σας, θα σας ενημερώσουμε και θα σας ζητήσουμε εγγράφως να μας παράσχετε την σχετική συγκατάθεση και θα σας παρέχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και τον σκοπό αυτής. Επίσης κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας εμφανίζεται σχετική ενημέρωση για την χρήση των cookies από την ιστοσελίδα σας και λαμβάνεται η συγκατάθεσή σας.
Κρατούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητος προς εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε ή/και για το εκ του νόμου απαραίτητο διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβούμε σε ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην χρειαζόμαστε πλέον την συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.
Η Εταιρεία διατηρεί πληροφορίες που συλλέγονται από την χρήση της εφαρμογής Google Analytics προκειμένου να μπορεί να βελτιώνει και παρακολουθεί την χρήση και απόδοση της ιστοσελίδας της, όμως οι εν λόγω πληροφορίες είναι ανώνυμες και με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να συνδεθούν με εσάς.
Στην περίπτωση που για να ανταποκριθούμε σε αίτημα ή ερώτημα που μας υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητη η προώθηση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε χώρες εκτός της Ε.Ε. θα φροντίσουμε να τηρείται και σε αυτή την περίπτωση το επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζεται στην Ε.Ε.
Βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
• Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που κατέχουμε
• Να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και κατέχουμε, στην περίπτωση που δεν υπάρχει πλέον έννομος λόγος για την διατήρησή τους εκ μέρους μας.
• Να ζητήσετε να σταματήσουμε την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή την χρήση τους από αυτοματοποιημένα μέσα, όταν η χρήση αυτών γεννά έννομες συνέπειες ή σας επηρεάζει ουσιωδώς και εν γένει να φέρετε αντίρρηση για κάθε χρήση των.
• Να ζητήσετε την μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτο.
• Να άρετε την συναίνεση σας οποιαδήποτε στιγμή. Λάβετε υπόψιν ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή/και να διαγράψουμε αυτά εάν δεν μας επιτρέπεται από τον νόμο. Επίσης εάν άρετε την συναίνεση σας για την χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες προς εσάς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα την Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Σε κάποιες περιπτώσεις έχετε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας εξαιτίας παράβασης των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εάν θέλετε να ασκήσετε όποιο εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Στις περιπτώσεις που κατά τα άνω πρέπει να μας δώσετε την συγκατάθεση σας για την χρήση, συλλογή και μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας για την συγκεκριμένη επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή. Για να άρετε την συναίνεσή σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Με την λήψη της επιστολής σας θα σταματήσουμε την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε αυτή εκ του νόμου.
Έχουμε λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας, εφαρμόζουμε τις εκ του νόμου διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων σας και θα σας ενημερώσουμε άμεσα στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική κατά την κρίση μας οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να συμμορφωνόμαστε στις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας.